Киев, Академика Крымского, 4а
(пусто)
 Знезалізнення / видалення марганцю  RSS 2.0

Знезалізнення / видалення марганцю

Підземні води менше забруднюються після господарської діяльності людини. Однак, вони характеризуються підвищеним вмістом марганцю і заліза, а також сірководню і аміаку. Вміст заліза може коливатися від декількох мг/л до десятків мг/л, а вміст марганцю - від ознак до кількох мг/л. Високі концентрації заліза та марганцю у воді призводять до зростання її кольоровості і каламутності, що несприятливо впливає на її органолептичні властивості.
Крім того, на санітарно-технічних пристроях з'являються корозійні відкладення, утворені сумішшю гідроксидів заліза і марганцю. Видалення заліза або марганцю зводиться до переведення їх розчинних з'єднань у важкорозчинні форми, які затримуються в процесі фільтрації на відповідній засипці в фільтрі швидкого очищення. Вибір виду засипки залежить від фізико-хімічного складу води, виду, в якому присутні залізо або марганець, вмісту розчиненого кисню, а також двоокису вуглецю і органічних сполук.
Технологічний процес видалення сполук заліза або марганцю складається з:
аерації вхідної води (за допомогою інжектора в разі невеликої продуктивності станції аерації, або за допомогою компресора і водно-повітряного змішувача - при високій продуктивності);z коригування рН води (якщо є необхідність);
фільтрації на відповідному виді фільтруючого шару. Якщо залізо і марганець присутні в значних кількостях, вода повинна фільтруватися в два ступені, із застосуванням в якості першого - фільтра для видалення заліза. При виборі методу видалення заліза і марганцю істотним є також правильний вибір способу промивання фільтрів. Залежно від обраного фільтруючого матеріалу розрізняють наступні способи:
водно-повітряна промивка - піщано-гравійні фільтри (рекомендуються для високої продуктивності);
водна промивка - багатошарові фільтри, з шаром Birm і Pyrolox.
Фільтри знезалізнення і видалення марганцю встановлюються після механічних фільтрів, але завжди перед пристроями пом'якшення води.

Знезалізнення / видалення марганцюПідземні води менше забруднюються після господарськоїдіяльності людини. Однак, вони характеризуютьсяпідвищеним вмістом марганцю і заліза, а також сірководнюі аміаку. Вміст заліза може коливатися від декількох мг/лдо десятків мг/л, а вміст марганцю - від ознак до кількохмг/л. Високі концентрації заліза та марганцю у водіпризводять до зростання її кольоровості і каламутності,що несприятливо впливає на її органолептичні властивості.Крім того, на санітарно-технічних пристроях з'являютьсякорозійні відкладення, утворені сумішшю гідроксидів залізаі марганцю. Видалення заліза або марганцю зводиться допереведення їх розчинних з'єднань у важкорозчинні форми,які затримуються в процесі фільтрації на відповідній засипці вфільтрі швидкого очищення. Вибір виду засипки залежить відфізико-хімічного складу води, виду, в якому присутні залізоабо марганець, вмісту розчиненого кисню, а також двоокисувуглецю і органічних сполук.Технологічний процес видалення сполук заліза або марганцюскладається з:???? аерації вхідної води (за допомогою інжектора в разіневеликої продуктивності станції аерації, або задопомогою компресора і водно-повітряного змішувача- при високій продуктивності);???? коригування рН води (якщо є необхідність);???? фільтрації на відповідному виді фільтруючого шару.Якщо залізо і марганець присутні в значних кількостях, водаповинна фільтруватися в два ступені, із застосуванням вякості першого - фільтра для видалення заліза.При виборі методу видалення заліза і марганцю істотнимє також правильний вибір способу промивання фільтрів.Залежно від обраного фільтруючого матеріалу розрізняютьнаступні способи:???? водно-повітряна промивка - піщано-гравійні фільтри(рекомендуються для високої продуктивності);???? водна промивка - багатошарові фільтри, з шаром Birm іPyrolox.Фільтри знезалізнення і видалення марганцю встановлюютьсяпісля механічних фільтрів, але завжди перед пристроямипом'якшення води.Статьи по категориям
кредит Ощадбанк
Новости