УТВЕРЖДЕНОСанПиН 2.2.4-171-10
Приказ Министерства здравоохранения Украины
12.05.2010 N 400
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
1 июля в 2010 г. за N 452/17747

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
«Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком»
(CанПиН 2.2.4-171-10)

Для удобства в использовании данного документа его можно скачать в разный форматах ниже по ссылке:

формате pdf

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

либо в текстовом формате

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

Відповідно до статей 18,  40 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» (  4004-12  ),
статей 58,  59,  60 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ),  статей
26,  28,  30,  43,  44 Закону України «Про  питну  воду  та  питне
водопостачання» ( 2918-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні
вимоги  до  води  питної,  призначеної  для  споживання   людиною»
(ДСанПіН 2.2.4-171-10), що додаються.

2. Вважати такими, що не застосовуються на території України:

2.1. «Временную  инструкцию по дезинфекции шахтных колодцев и
обеззараживанию воды в  них»,  затверджену  заступником  головного
державного санітарного   лікаря   СРСР  від  18  січня  1967  року
N 663-67.

2.2. «Инструкцию    по    контролю    за     обеззараживанием
хозяйственно-питьевой   воды   и   за  дезинфекцией  водопроводных
сооружений хлором при централизованном и  местном  водоснабжении»,
затверджену  заступником  головного  державного санітарного лікаря
СРСР від 25 листопада 1967 року N 727а-67.

2.3. «Санитарные  нормы  предельно   допустимого   содержания
веществ   в   воде   водных   объектов   хозяйственно-питьевого  и
культурно-бытового    водопользования»,    затверджені    головним
державним санітарним   лікарем   СРСР   від   4  липня  1986  року
N 42-121-4130-86.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

3.1. Державні  санітарні  правила  і   норми   «Вода   питна.
Гігієнічні     вимоги     до    якості    води    централізованого
господарсько-питного    водопостачання»,    затверджені    наказом
Міністерства охорони  здоров’я  України  від  23  грудня 1996 року
N 383 ( z0136-97 ),  зареєстровані в Міністерстві юстиції  України
15 квітня 1997 року за N 136/1940.

3.2. Державні  санітарні  правила  і  норми  «Влаштування  та
утримання колодязів і каптажів  джерел,  що  використовуються  для
децентралізованого      господарсько-питного      водопостачання»,
затверджені наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від
23 грудня 1996 року N 384 ( v0384282-96 ).

4. Департаменту    організації    санітарно-епідеміологічного
нагляду (Мухарська Л.М.):

4.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Довести  цей  наказ  до  відома  керівників міністерств,
інших  центральних  органів  виконавчої  влади,   Ради   міністрів
Автономної     Республіки    Крим,    обласних,    Київської    та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,   установ   і
закладів  державної  санітарно-епідеміологічної служби,  державних
наукових   установ   санітарно-епідеміологічного    профілю    для
керівництва   в   роботі   та   забезпечення   виконання  в  межах
компетенції.

5. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування, крім  таблиці  2  додатка 2,  що набирає чинності з
1 січня 2015 року,  та таблиці 3 додатка 2,  що набирає чинності з
1 січня 2020 року.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра —
головний державний
санітарний лікар України                               Г.С.Рожков

ПОГОДЖЕНО:

Віце-президент, академік Академії
медичних наук України                              Л.Г.Розенфельд

В.о. Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики                      В.О.Хижняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
12.05.2010  N 400

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2010 р.
за N 452/17747